Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności
 1. Administratorem danych osobowych jest Wspólnota Słowa Bożego Matki Bożej Miłosierdzia i Królowej Pokoju działająca przy parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, ul. Podegrodzka 12.
 2. Administrator danych osobowych przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników witryny (strony internetowej).
 3. Kontakt z Administratorem Danych odbywa się poprzez adres e-mail administrator@rozancowe-jerycho.pl
 4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Pełen dostęp do baz danych posiada właściciel domeny internetowej rozancowe-jerycho.pl oraz osoby upoważnione przez Administratora na podstawie upoważnień słownych lub pisemnie wystawionych oraz osoby lub podmioty współpracujące z właścicielem strony internetowej.
 6. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest właściciel firmy GRAFIKA INTERNET KOMPUTERY pawgaw.pl Paweł Gawlik, z siedzibą w Chełmcu (33-395), ul Szeroka 22b/1, stanowiący podmiot wsparcia technicznego i administracyjnego zaplecza IT oraz administracji stroną internetową. Dane osobowe mogą być powierzone innemu podmiotowi, który świadczy usługi hostingowe.
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez e-mail biuro@pawgaw.pl
 8. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Osoby odwiedzające stronę rozancowe-jerycho.pl mogą przeglądać treści umieszczone na stronie bez podawania danych osobowych.
Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
  2. udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane ze stroną oraz jej funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  3. korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR);
  4. wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
  5. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez rozancowe-jerycho.pl, niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania lub niemożność otrzymania newslettera, itp.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.
Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza zakres danych podanych przez użytkownika w treści zagadnienia kierowanego do Administratora.
 2. Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: kontaktu telefonicznego lub elektronicznego, o ile takie dane zostaną podane, w celu realizacji usługi oraz do przesyłania informacji handlowych oraz newslettera. Dane wykorzystywane są również w celach statystycznych (Google Analitics).
 3. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie, wieku, płci, czasie połączenia z witryną, wyszukiwanych informacji).
Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych
 1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres administrator@rozancowe-jerycho.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 4. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ODO (Ochrony Danych Osobowych).
Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych, profilowanie
 1. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz innym osobom trzecim szczególnie w celach marketingowych.
 4. Dane osobowe służą jedynie do przekazywania odpowiedzi na zapytanie oraz informacji zgodnie ze złożonym zapytaniem.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem sytuacji opisanej w Art. 5, pkt. 1 i 2.
 6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu i nie są wykorzystywane w inny, podobny sposób.
Artykuł 6. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych
 1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.
 2. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter lub innej, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Serwis rozancowe-jerycho.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji uzyskasz klikając w link Polityka prywatności. Klikjać przycisk Akceptuję potwierdzasz, że przyjąłeś do wiadomości i akceptujesz określone w polityce prywatności warunki.

Accept